Wspólnoty na os. Nowym się ogrodziły. Mieszkańcy interweniowali. Co na to prezydent?

W związku z prośbą mieszkańców skierowaną do prezydenta Inowrocławia o interwencję w sprawie ogrodzenia się wspólnot znajdujących się przy ul. Wawrzyniaka 17a oraz 17b, informujemy co następuje.

Przedstawiciele Urzędu Miasta Inowrocławia po otrzymaniu informacji natychmiast udali się na wizję lokalną. Potwierdzili fakt, że wspólnoty, w których Miasto nie jest udziałowcem ani zarządcą, ogradzają swój prywatny teren wzdłuż granicy działki. Stawiając wspomniane ogrodzenie, jednocześnie blokują  przejście, które przez wiele lat stanowiło skrót dla mieszkańców przemieszczających się od al. M. Kopernika do ul. Sikorskiego. W związku z tym, że przejście to nie jest drogą publiczną, wspólnota skorzystała z prawa własności i ogrodziła swoją nieruchomość. Po zweryfikowaniu tej sytuacji, pracownicy Urzędu Miasta potwierdzili, że mieszkańcy wspólnoty nie musieli występować o pozwolenie na budowę, czy zgłaszać do odpowiednich instytucji wspomnianych prac.

Chcąc jednak pomóc mieszkańcom, prezydent Ryszard Brejza polecił pilne przygotowanie koncepcji i znalezienie doraźnego rozwiązania tego problemu. Ponieważ teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzonej nieruchomości, jest własnością Miasta, prezydent zdecydował, aby docelowo powstał tam chodnik.

Dodaj komentarz