WSG z nowym dziekanem

fot. nad.

Od 1 października obowiązki dziekana Wydziału  Zarządzania i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu objęła doc. inż. Agnieszka Walczak-Beszczyńska, od ponad 17 lat pracownik Uczelni WSG w Bydgoszczy.

Doc. inż. Agnieszka Walczak-Beszczyńska jest absolwentką Wydziału Ekonomii, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Jest ona związana zarówno zawodowo jak i naukowo z Uczelnią, przede wszystkim jako nauczyciel akademicki przedmiotów ekonomicznych oraz Dyrektor Działu Kształcenia. Jest również promotorem ponad 200 prac licencjackich i magisterskich. Ma w swoim dorobku wiele publikacji o charakterze naukowym. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie zarządzania inwestycją i projektami. Na dorobek zawodowy składa się wieloletnie doświadczenie w  zakresie samodzielnego prowadzenia projektów i wdrożeń systemów kształcenia. Jest menadżerem kierunku studiów podyplomowych realizowanych w WSG „zarządzanie turystyką i hotelarstwem”. Od 10 lat jest Przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Pasje: organizacja i realizacja podróży szytych na miarę, czytanie książek, zapewnienie szczęścia domowemu kotu. Wraz z mężem prowadzi blog z podróży http://leszekbeszczynski.blogspot.com/.

Przed nową Dziekan wiele wyzwań. Jak sama mówi „Wśród najważniejszych działań i zarazem wyzwań, jakie stoją przed Wydziałem w Inowrocławiu, są zadania które będą wiązały się z dostosowaniem do prawa wewnętrznego Wydziału i jego funkcjonowania zgodnie z  nową Ustawą  „Konstytucja dla Nauki” i aktów wykonawczych. Konsekwentnie realizować będziemy założone plany rozwojowe wynikające z strategii rozwoju naszej Uczelni. Oprócz tego podjęliśmy prace nad zdefiniowaniem form współpracy dualnej, rozwoju oferty edukacyjnej w odpowiedzi na potrzeby rynku lokalnego – niebawem przedstawione zostaną nowe kierunki w ramach studiów podyplomowych i oferta specjalistycznych szkoleń. Wydział postawi na wspieranie przedsiębiorczości i współpracę z otoczeniem. Kontynuowane będą działania kształcenia ustawicznego w tym kształcenie na Uniwersytecie Dziecięcym oraz popularyzacja nauki poprzez festiwal „BFN”. Rok akademicki 2018/19 jest dla całej naszej społeczności akademickiej WSG wyjątkowy, ponieważ rozpoczyna on obchody 20-lecia powołania Uczelni.”

Dodaj komentarz