Wkrótce zamontują biletomaty i elektroniczne tablice na przystankach

Do 7 maja można było składać oferty na dostawę i montaż m. in. nowoczesnych wiat, biletomatów czy elektronicznych tablic na przystankach.

17 elektronicznych tablic informacyjnych składających się z pięciu bądź sześciu wierszy wraz z wykonaniem zasilania energetycznego. O zamówienie ubiegają się dwie firmy: R&G Plus z Mielca wyceniło swoją ofertę na 615 tys. zł, natomiast MP Technology na 866 tys. zł brutto. Budżet miasta na ten cel to 980 tys. zł. Obie firmy zadeklarowały wykonanie zamówienia do 11 września.

6 stacjonarnych biletomatów: ofertę złożyła firma Mera Systemy z Grodziska Mazowieckiego, proponując cenę 728 tys. zł brutto (miasto zamierzało przeznaczyć 806 tys. zł.). Firma deklaruje wykonanie zamówienia do 11 września.

autokomputery, kasowniki, bileterki oraz komunikacja głosowa w 20 autobusach: ofertę złożyła firma R&G Plus na kwotę 827 tys. zł z terminem realizacji do 30 września. Miasto zamierzało przeznaczyć na ten cel 467 tys. zł.

25 wiat autobusowych i 2 toalety publiczne na terenie przystanków: niestety, do tego zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. Miasto wyceniło to zadanie na niecałe 2 mln zł brutto.

O szczegółach zamówienia pisaliśmy TUTAJ.

Dodaj komentarz