Wiedzą jak walczyć ze smogiem

Dwie prace plastyczne uczennic „Budowlanki”, Agnieszki Sołtysiak i Klaudii Latosińskiej, zostały wyróżnione w Miejskim Konkursie Plastycznym pod patronem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego „Obrona Cywilna Wokół Nas” edycja 2018 pod hasłem: „Walka ze smogiem – życia i środowiska wrogiem”.

Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza 13 czerwca w Urzędzie Miasta Inowrocławia w sali kominkowej wręczył nagrody uczennicom. Należy podkreślić, że praca Agnieszki Sołtysiak zajęła bardzo dobre, bo  III miejsce w etapie wojewódzkim tego konkursu w jej kategorii wiekowej i 12 czerwca br. laureatka wojewódzkiego konkursu plastycznego odebrała nagrodę z rąk wojewody kujawsko-pomorskiego.

Konkurs miał na celu promowanie właściwych postaw wobec zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka oraz uczyć prawidłowego zachowania i reagowania wobec różnych  niebezpieczeństw i zdarzeń o charakterze kryzysowym, wynikających z przekroczenia norm zanieczyszczeń powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zasad ochrony środowiska.

„Budowlanka” to szkoła kształtująca postawy prozdrowotne wychowanków, propagująca zasady ochrony środowiska i  uczulająca na problemy,  zagrożenia współczesnego świata.

Dodaj komentarz