W Ekonomie zakończył się projekt „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II”

W październiku w Ekonomie rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne z zakresu fakturowania i obsługi kas fiskalnych w ramach projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II”. Zajęcia odbywały się wg harmonogramu. Na pierwszych zajęciach przeprowadzono test diagnostyczny, mający na celu uzyskanie informacji jaką wiedzę i umiejętności posiadają uczestnicy.

 

Zajęcia odbyły się w dobrej atmosferze, uczestnicy przystępowali do wykonania zadań z wielkim zaangażowaniem. Każde zajęcia to nowe informacje, oraz ćwiczenia utrwalające. Ostatnie zajęcia to również test wiedzy i umiejętności, który wszyscy zaliczyli pozytywnie. Wszystkie umiejętności mogą okazać się bardzo przydatne w przyszłej pracy.

Równocześnie trwał kurs wózki widłowe z bezpieczną wymianą butli w ramach projektu, prowadzony przez instruktorów Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Projekt „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II” zakończył się. Dyrektor szkoły mgr Artur Nalewajski uroczyście wręczył uczestnikom certyfikaty.

Dodaj komentarz