Tak ma wyglądać teren przed dworcem PKP

Nowoczesność wreszcie wkracza w okolice dworca kolejowego w Inowrocławiu. Powstanie tam duży parking, a stamtąd przejściem podziemnym będzie można dotrzeć na perony. Zagospodarowany zostanie również plac przed samym dworcem.

To będzie jedna z największych inwestycji tej dekady w Inowrocławiu. Będzie ona miała na celu nie tylko usprawnienie kwestii komunikacyjnych, dotąd szwankujących, ale też zagospodarowanie zaniedbanych okolic dworca, czyli terenów należących głównie do PKP. Właściciel nie wykazywał, niestety, chęci do przeprowadzenia inwestycji.

– Decyzja o przeznaczeniu na ten cel środków wynika z poczucia odpowiedzialności za miasto. Okolice dworca to jedno z miejsc, w których nie możemy już czekać na opieszałego właściciela – mówi Prezydent Ryszard Brejza.

Plan zakłada, aby przy ulicy Magazynowej powstał parking na ponad 100 samochodów oraz tunel pod torami, którym na dworzec będzie można z niego przejść. Warto wspomnieć, że pomysł budowy tunelu pojawił się już w latach 70.

Zagospodarowany zostanie również plac przed dworcem, gdzie będą miejsca do postoju na chwilę tzw. kiss and ride. Oczywiście, oprócz nowej nawierzchni, będzie nowe oświetlenie oraz cała niezbędna infrastruktura.

Wyłonionymi w przetargu wykonawcami są gdański Polwar oraz warszawski Budimex. W systemie „zaprojektuj i wybuduj” zajmą się tą jedną z największych inwestycji w mieście. Łączny koszt to 10,8 miliona złotych. W części inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych.

Spostrzeżeniami i propozycjami dotyczącymi inwestycji mogli się dziś po południu podzielić z projektantami mieszkańcy. Piotr Kania z Biura Projektów Drogowych, Marcin Dudek i Łukasz Lachowicz z Pracowni Projektowej MiD przedstawili wizualizacje i główne założenia projektowe wspomnianej inwestycji. Spotkanie odbyło się w bibliotece.

Roboty przed dworcem rozpoczną się w przyszłym roku. Później ruszy budowa tunelu. Termin zakończenia prac przed dworcem to lata 2019 r., a otwarcia tunelu – zima 2020 r.

Dodaj komentarz