Sprawy społeczne zdominowały sesję

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni rozpatrywali projekty uchwał m.in. w zakresie spraw społecznych.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 to na dzisiejszej sesji jeden z ważniejszych tematów. Celem tego programu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych: jednego gorącego posiłku – obiadu oraz jednego dodatkowego posiłku – śniadania, dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicach socjoterapeutycznych – kolacje, udzielanie wsparcia finansowego rodzinom objętym ubóstwem, minimalizowanie skutków ubóstwa dotykającego dzieci jako najsłabszego ogniwa rodziny i monitorowanie potrzeb w zakresie dożywiania. Pomoc realizowana przez gminę, polegająca na finansowaniu śniadań i obiadów w placówkach oświatowych oraz kolacji wydawanych dzieciom objętych opieką w świetlicach socjoterapeutycznych wykonywana jest od wielu lat przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej . – W 2013 r. objęto wsparciem w zakresie dożywiania 2737 rodzin (4814 osób). W 2013 r. w ramach akcji dożywiania w trybie udzielania pomocy w postaci zasiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego, objęto wsparciem 96 uczniów – informuje dyrektor MOPS-u Jadwiga Kalinowska.

W ramach programu udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym określone kryterium dochodowe, w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w ww. ustawie tj.: osobom niepełnosprawnym, chorym, starszym, samotnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola, informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Radni miejscy w powiązaniu z ww. uchwałą, podjęli także uchwałę w sprawie podwyższenia (do 150-procent) kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Przyjęto także uchwałę w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wyrażono zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy al. 800-lecia Inowrocławia. Z wnioskiem taki wystąpiła spółka Enea z Poznania, która planuje przeznaczyć działki na działalność związaną z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej. Radni zapoznali się też z informacją na temat funkcjonowania żłobków miejskich: „Maja” i „Bajka” za 2013 r. [UM]

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

kliknij, by dodać komentarz

Czas minął. Wpisz poprawną wartość jeszcze raz.

ino-24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.