Skończyła się wielomiesięczna kontrola CBA w urzędzie miasta

Zakończyła się trwająca od 11 października ubiegłego roku kontrola CBA Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta. Sprawdzono dokumenty finansowe. Stwierdzono 11 nieprawidłowości skutkujących łącznie na kwotę ok. 107 tys. zł.

Najważniejszą z nich było zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów sprzedaży, potwierdzających transakcje, których stroną miał być Urząd Miasta Inowrocławia oraz używanie ich jako autentycznych, pomimo że usługi bądź dostawy nie zostały zrealizowane.

Naruszenie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych bądź części dokumentacji potwierdzającej  wykonanie usługi – za odpowiedzialnych za to uznano  byłą naczelnik wydziału oraz niektórych pracowników. Jedno zastrzeżenie skierowano wobec prezydenta Inowrocławia – brak dostatecznego bezpośredniego nadzoru nad wydziałem. Spośród wskazanych w protokole nieprawidłowości nie ma żadnych nowych, o których nie byłoby informacji podawanych publicznie od jesieni ubiegłego roku.

Prezydent Inowrocławia wielokrotnie wyrażał swoje ubolewanie z powodu zaistnienia tej sytuacji. Przypomnijmy, że po zarządzeniu przez siebie kontroli i stwierdzeniu nieprawidłowości, jako pierwszy złożył natychmiast zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury.

Prezydent złożył deklarację wyegzekwowania wszystkich należnych środków Miasta Inowrocławia. Do tego potrzebne są wyroki sądowe wobec sprawców kradzieży. Od wielu miesięcy, co kilka tygodni, jesteśmy informowani o postawieniu zarzutów dwóm/trzem kolejnym osobom, ale sprawa nie trafiła jeszcze do sądu.

Przypomnijmy, jak już to publicznie informowano, że podobne nieprawidłowości CBA stwierdziło w poprzednim miejscu pracy byłej naczelnik inowrocławskiego Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, a mianowicie w Ośrodku Kultury ,,Ziemowit”, który był nadzorowany przez zastępcę burmistrza Kruszwicy – dzisiejszego wojewodę.

Urząd Miasta Inowrocławia

Dodaj komentarz