Sąd rozstrzygnął spór o ul. Wojska Polskiego i al. Niepodległości

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy stwierdził dzisiaj nieważność uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zaskarżonej przez Miasto, w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego i al. Niepodległości.

Sąd stwierdził nieważność uchwały, uzasadniając swoją decyzję m.in. tym, że Rada Powiatu Inowrocławskiego nie wykazała w uchwale, że al. Niepodległości i ul. Wojska Polskiego (ze słynnym już „rondem”) utraciły charakter dróg powiatowych.

Zgodnie z art. 6a ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Wyrok nie jest prawomocny.

Dodaj komentarz