Ranking inowrocławskich osiedli. Wyniki sondy.

Mieszkańcy wszystkich inowrocławskich osiedli mogli w specjalnej sondzie wystawić swoim osiedlom szkolne oceny w skali 1-6. Gdzie w naszym mieście mieszka się najlepiej, a które osiedle dostało najniższą ocenę?

Mieszkańcy wystawiali ocenę osiedlom, na których mieszkają, w pięciu kategoriach: bezpieczeństwo, oferta handlowa, estetyka, komunikacja miejska oraz rekreacja.

1 Rąbin 4,63
2 Nowe 3,98
3 Sady 3,92
4 Śródmieście-Centrum 3,80
5 Toruńskie 3,76
6 Piastowskie 3,72
7 Solno 3,50
8 Bydgoskie 3,40
9 Mątwy 3,00
10 Stare Miasto 2,37

Zdecydowanie najbardziej zadowoleni mieszkańcy mieszkają na Rąbinie. Rąbin zajął 1. miejsce ze średnią 4,63. Najwyżej oceniono tam dostęp do komunikacji miejskiej (5,27) oraz ofertę handlową (5,16), a najgorzej (szkolna „czwórka”) dostęp do obiektów rekreacyjnych (4,16).

Drugą pozycję zajęło os. Nowe ze średnią 3,98. Tutaj także najwyżej oceniono komunikację miejską (4,5), a najgorzej obiekty rekreacyjne (3,33).

Minimalnie niższą średnią (3. miejsce) uzyskały Sady – 3,92. Mieszkańcy tego rejonu wysoko ocenili bezpieczeństwo (5,60), a najniżej – dostęp do obiektów rekreacyjnych (2,40).

Mieszkańcy Śródmieścia (4. miejsce – 3,80) docenili przede wszystkim ofertę handlową (4,58) oraz komunikację miejską (4,50), najmniej zadowoleni są z rekreacji (3,00).

Na Toruńskim (5. miejsce) doceniono ofertę handlową (4,76), a zdecydowanie słabiej estetykę osiedla (3,19). Ogólna ocena 3,76.

Drugie co do wielkości osiedle – Piastowskie – zajęło 6. miejsce, ze średnią 3,72. Mieszkańcy zdecydowanie najwyżej ocenili dostęp do komunikacji miejskiej (4,97), a najniżej ofertę handlową (3,32) oraz estetykę (3,35).

Solno zajęło 7. miejsce – średnia ocen 3,50. Tutaj wysoko oceniono bezpieczeństwo (5,00) oraz estetykę (5,00). Mieszkańcy tego osiedla są zdecydowanie najmniej zadowoleni z dostępu do komunikacji miejskiej (1,75).

8. miejsce należy do os. Bydgoskiego. Mieszkańcy tutaj czują się bezpiecznie (5,33), natomiast mizernie tutaj wypada dostęp do rekreacji (1,33).

Mątwy zostały ocenione na „trójkę” (3,00) zajmując 9 miejsce w rankingu. Najwyżej oceniono bezpieczeństwo (4,5), a najniżej rekreację (1,75).

Najniższą notę otrzymało Stare Miasto (2,37) zajmując ostatnie miejsce w rankingu. Najwyżej oceniono bezpieczeństwo (3,00), a najniżej rekreację (1,83).

 

Najwyższą średnią ocenę otrzymało bezpieczeństwo na Sadach – 5,60, a najniższą rekreacja na os. Bydgoskim – 1,33.

Handel najlepszy na Rąbinie (5,16), estetyka na Solnie i Sadach (po 5,00). Z komunikacji miejskiej najbardziej zadowoleni są mieszkańcy Rąbina (5,27), podobnie z dostępu do obiektów rekreacyjnych (4,16).

* Ze względu na minimalną liczbę oddanych głosów na pozostałe osiedla (wynik nie byłby miarodajny), w rankingu nie uwzględniono: Szymborza, os. Kolejowego, os. Cegielnia oraz Zdrojowego.

Dodaj komentarz