Ponad 700 tysięcy złotych na kulturę i sport dla organizacji

Prezydent Inowrocławia ogłasza otwarte konkursy na wspieranie przez Miasto Inowrocław zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.

Miasto Inowrocław przeznaczyło w budżecie na ten cel w sumie 710 tysięcy złotych. Na wspieranie zadań związanych ze sportem przeznaczono 600 tysięcy złotych, a na zadania w zakresie kultury 110 tysięcy złotych. W ubiegłym roku z dofinansowania skorzystało ponad 60 podmiotów na realizację 86 projektów.

Składane oferty powinny zawierać przede wszystkim szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie oraz deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Oferty można składać do 18 stycznia 2019 r. osobiście w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 lub wysłać pocztą na podany adres.

Szczegółowe informacje oraz wzory ofert dostępne są w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocław oraz na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w zakładce: Otwarte Konkursy Ofert.

Dodaj komentarz