Pomnik Obrońców Inowrocławia na razie zostaje

W związku z analizą aspektu finansowego przeniesienia pomnika Obrońców Inowrocławia, podczas dzisiejszej sesji poddano pod głosowanie uchylenie uchwały w sprawie zmiany lokalizacji pomnika Obrońców Inowrocławia.

Przypomnijmy, że w kwietniu br. zaproponowano, aby pomnik Obrońców Inowrocławia przenieść w miejsce rozebranego pomnika Wdzięczności, gdzie znajdował się gmach byłej Szkoły Wydziałowej. W 1939 r. gmach ten stał się ostatnim miejscem aktywnej obrony samorzutnie sformowanej i symbolicznie uzbrojonej grupy młodych inowrocławian.

Argument ten przemawiający za przeniesieniem wspomnianego pomnika pozostaje jak najbardziej aktualny, jednak ponowna analiza finansowa skłoniła władze do odstąpienia od tego zamiaru.

– Przykro mi, że część radnych i mieszkańców źle zrozumiała moją intencję, w związku z przeniesieniem pomnika. Nie chciałem tworzyć żadnych konfliktów i nieporozumień – wręcz przeciwnie. Moją intencją było to, aby nie powstawał konflikt w związku z propozycjami zagospodarowania terenu po pomniku Wdzięczności. Przeniesienie pomnika Obrońców Inowrocławia we wspomniane miejsce było wyjściem kompromisowym – komentuje prezydent Ryszard Brejza.

– Ostrzegałem wówczas, że pojawią się różne skrajne propozycje i ostrzegam dzisiaj, że ten wariant będzie realizowany i prawdziwa burza jest dopiero przed nami. Z obawą stwierdzam, że rozpoczyna się realizacja scenariusza. O jakiej propozycji mowa? Otóż, w ostatnich dniach wpłynęła do Urzędu Miasta petycja, aby wybudować pomnik Lecha Kaczyńskiego. Petycja ta jest aktualnie analizowana od strony formalno-prawnej. Moja propozycja o przeniesieniu pomnika Obrońców Inowrocławia to naprawdę niewielka sprawa, co do skali dyskusji, przy tym, co się będzie działo w związku z tak skrajnymi propozycjami zagospodarowania miejsca po pomniku Wdzięczności – dodaje włodarz – Przyznaję również rację mieszkańcom, którzy protestując przeciwko przeniesieniu pomnika Obrońców Inowrocławia, podnieśli argument finansowy – powiedział Prezydent Inowrocławia.

Warto zaznaczyć, że środki finansowe na zmianę lokalizacji pomnika Obrońców Inowrocławia nie były zaplanowane w tegorocznym budżecie. Radni ostatecznie przyjęli uzasadnienie, poparli prezydenta i uchylili uchwałę z 9 kwietnia w sprawie zmiany lokalizacji pomnika Obrońców Inowrocławia.

Dodaj komentarz