Podsumowano działania radnych mijającej kadencji

Dzisiaj w ratuszu odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej Inowrocławia, na której podsumowano działania radnych w kadencji 2014–2018. Sesja miała charakter uroczysty.

Spotkanie tradycyjnie poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia, Tomasz Marcinkowski, który podziękował wszystkim radnym za pracę i podsumował mijającą kadencję.

– Podsumowując ten 4-letni okres, w moim odczuciu, to satysfakcja, że mogłem aktywnie uczestniczyć i wspierać realizacje wielu ważnych zadań, w szczególności tych których efektem było pozytywne zmienianie naszego miasta. Jestem przekonany, że większość z Państwa, podziela mój pogląd, że w tej mijającej kadencji, Inowrocław zyskał bardzo dużo, m.in. dzięki bardzo dobremu wykorzystaniu środków unijnych. Osiągnięcia i liczne zadania, które udało się z powodzeniem zrealizować pozwalają na konkluzję, że ta mijająca kadencja bez wątpienia przyczyniła się do dalszego rozwoju naszego miasta. Możemy być dumni z tego, czego dokonaliśmy w ostatnich czterech latach – powiedział Tomasz Marcinkowski przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia.

Prezydent Ryszard Brejza powiedział, że pracę Rady Miejskiej Inowrocławia i organu wykonawczego jakim jest Prezydent wraz z urzędnikami, oceniają nie tylko mieszkańcy, ale także osoby z zewnątrz. Przypomniał, że ostatnio inowrocławski samorząd został wyróżniony w ogólnopolskim Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, m.in. przez Minister Finansów oraz Wiceminister Rozwoju Regionalnego. Prezydent zwrócił również uwagę na dokonania związane ze zrealizowanymi inwestycjami.

– Władze Inowrocławia i Państwo Radni możecie z dumą oświadczyć inowrocławianom, że wszystkie te szanse jakie stały przed nami w tej upływającej kadencji zostały w pełni wykorzystane. Można byłoby mówić tu o wielu inwestycjach, od tej największej, a myślę o obwodnicy Inowrocławia. Bo to jest zaszczyt dla nas wszystkich, a kto jeszcze nie dowierza, to po kilku latach się przekona i będzie mógł stwierdzić, że to za naszej kadencji udało się tę najważniejszą inwestycję prorozwojową dla miasta i regionu, zrealizować. Przewidywanie skutków tego typu decyzji wyróżniało nas, wyróżnia i decyduje o planach, jakie mamy jako Inowrocław. Można byłoby skończyć na małych sprawach, ale z punktu widzenia inowrocławianina bardzo ważnych i dużych, takich jak: place zabaw dla dzieci, ławki, oświetlenie. Państwo jako radni i władze miasta, staraliśmy się wspólnie, aby również i w tych sprawach pomagać mieszkańcom Inowrocławia, tam gdzie to tylko możliwe. Bo poprawia się życie nie tylko przez wielkie inwestycje, ale również, a może przede wszystkim, przez te mniejsze – podsumował podczas swojego wystąpienia prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Na koniec, wszystkim radnym, władzom miasta i pracownikom Biura Rady wręczono upominki i podziękowania za trud, poświęcenie i pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej. Był też okolicznościowy tort.

Dodaj komentarz