Pierwsza sesja Rady Miejskiej Inowrocławia

W ratuszu odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej Inowrocławia wybranej na kadencję 2018–2023. Radni wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Podczas sesji odbyło się uroczyste ślubowanie radnych i wybranego na urząd Prezydenta Miasta Inowrocławia, Ryszarda Brejzy.

Pierwsze spotkanie Rady Miejskiej Inowrocławia rozpoczęło się od wręczenia przez Miejską Komisję Wyborczą nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze na nową kadencję samorządu.

Pierwszą sesję Rady Miejskiej poprowadził Grzegorz Piński. Po złożeniu ślubowania radni wybrali na Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasza Marcinkowskiego oraz na wiceprzewodniczących: Grzegorza Kaczmarka, Magdalenę Łośko oraz Patryka Kaźmierczaka. Następnie swoje ślubowanie złożył Ryszard Brejza – po raz piąty wybrany przez mieszkańców Inowrocławia na urząd Prezydenta Miasta.

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, obrady sesji Rady Miejskiej były rejestrowane (zarówno obraz, jak i dźwięk) i można było oglądać je na żywo.  Zobacz nagranie z sesji.

Dodaj komentarz