O ratownictwie i odrze…

„Ratownictwo medyczne w samorządzie terytorialnym” – to tytuł tegorocznych obrad w ramach XXIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa, które odbędzie się 14 listopada o godz. 10.00  w hali widowiskowo-sportowej w Inowrocławiu.

Forum otworzy wykład Izabeli Kucharskiej, Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego o aktualnej sytuacji zachorowań na odrę w Polsce. Omówione zostaną szczepienia przeciw odrze oraz czynniki wpływające na występowanie tej choroby wśród społeczeństwa.

Ponadto podczas sesji naukowej zostanie przeprowadzona debata z udziałem ordynatorów szpitalnych oddziałów ratunkowych, dyrektorów stacji pogotowia ratunkowego i konsultantów w dziedzinie medycyny ratunkowej na temat: „Szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego w systemie bezpieczeństwa zdrowotnego powiatu i województwa. Analiza doświadczeń, wnioski i rekomendacje”. Planuje się także przeprowadzenie dyskusji dotyczącej bieżących problemów w funkcjonowaniu systemu ratownictwa medycznego.

W trakcie konferencji zostanie przedstawiony dorobek naukowy i organizacyjny nestora polskiej anestezjologii i ratownictwa medycznego śp. prof. dr hab. Witolda Jurczyka  oraz nestora niemieckiej anestezjologii i ratownictwa medycznego śp. prof. Friedricha Wilhelma Ahnefelda.

Zaprezentowane będą również referaty dotyczące nowych technologii kształcenia studentów, ratowników, funkcjonariuszy i lekarzy z wykorzystaniem symulatorów dydaktycznych, a także zarządzania jakością LSS (LEAN SIX SIGMA) w systemie bezpieczeństwa zdrowotnego dla szpitali.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Program konferencji dostępny jest na www.forumrat.inowroclaw.pl.

Patronat honorowy nad tegorocznym Forum Ratownictwa objęli: Łukasz Szumowski Minister Zdrowia, Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prof. dr hab. Andrzej Tretyn Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. dr hab. Andrzej Tykarski Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Organizatorami wydarzenia są: Prezydent Miasta Inowrocławia, Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie, Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Klinika Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ratunkowe.

Dodaj komentarz