Nowe kamery w mieście

W czuwaniu nad porządkiem w mieście bardzo pomocny jest system monitoringu, składający się w większości z kamer cyfrowych. Do końca października zostanie on wzbogacony o siedem kolejnych kamer.

Przetarg na modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego wygrała inowrocławska firma INOKAS-WAG. Została już podpisana umowa, zgodnie z którą, wykonawca ma 30 dni na zrealizowanie zadania.

            – Co roku przeznaczamy środki na zapewnienie bezpieczeństwa w Inowrocławiu. Obok wykupionych dodatkowych patroli Policji zainwestowaliśmy  po raz kolejny w miejski monitoring. To działanie z korzyścią dla mieszkańców, co niejednokrotnie zostało już pokazane. Bardzo mi zależy, aby inowrocławianie mieli poczucie bezpieczeństwa. Lokalizując kamery wzięto pod uwagę wnioski mieszkańców oraz Policji i Straży Miejskiej – mówi prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

W najbliższym czasie za pośrednictwem siedmiu cyfrowych urządzeń strażnicy będą monitorować: ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, teren przy muszli koncertowej w Parku Solankowym i przy grillu w nowej części Solanek, ul. Orłowską, ul. Św. Ducha oraz z dwóch punktów park linowy. W celu poprawy bezpieczeństwa jedna z istniejących kamer zostanie przeniesiona do Mątew w rejonie skrzyżowania ulic: Poznańskiej i Fabrycznej. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego będzie kosztowała niespełna 80 tys. zł. Przypomnijmy, iż system monitoringu znajdował się w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu, skąd został przeniesiony do Komendy Straży Miejskiej w Inowrocławiu.

Dodaj komentarz