Tak obchodzono Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

29 października Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zakończyły obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Pierwszym wydarzeniem w kalendarzu tegorocznych imprez było uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego na plakat oddający ideę obchodów ETŚD, które miało miejsce 21 października. Honorowym Patronem Konkursu skierowanego do młodzieży gimnazjalnej był Prezydent Miasta Inowrocławia. Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce – Sandra Rymarkiewicz, II miejsce – Aleksandra Puszczykowska, obie z Gimnazjum nr 1, III miejsce zdobyła Karolina Miętkiewicz z Gimnazjum Publicznego w Janikowie. W konkursie przyznano też piętnaście wyróżnień. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia. Nagrody ufundowali: Prezydent Miasta, Ryszard Brejza oraz dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im.
Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, Ewa Pronobis-Sosnowska, a wręczali je kierownik Referatu Kultury i Promocji Barbara Kasińska oraz kierownik inowrocławskiej Filii PBW Anna Wójcik. Do współzawodnictwa przystąpili uczniowie z inowrocławskich gimnazjów nr 1, nr 2, nr 4 i Gimnazjum Integracyjnego oraz z gimnazjów w Janikowie i Złotnikach Kujawskich. Nauczyciele sprawujący opiekę merytoryczną nad uczestnikami otrzymali pamiątkowe podziękowania za współpracę z organizatorami konkursu, a Agnieszka Krzemińska z gimnazjum w Janikowie również nagrodę książkową za zmotywowanie najliczniejszej grupy (15 osób) ze swojej szkoły. Wręczaniu nagród towarzyszyła projekcja wszystkich nadesłanych prac, utrwalonych na slajdach. Pozostaje jeszcze nadmienić, że od bieżącego roku plakat autorstwa laureatki I miejsca, będzie symbolem corocznych obchodów ETŚD. Wyeksponowana była także wystawa publikacji traktujących o dysleksji, będących w posiadaniu biblioteki, przygotowano również obszerną bibliografię dotyczącą tematu.

Tego samego dnia psycholog, Joanna Gronowska zaprosiła do Biblioteki Pedagogicznej
rodziców i nauczycieli na warsztaty: „Trudności szkolne a zaburzenia emocjonalno-społeczne u dzieci”. Jednocześnie, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, psycholodzy: Magdalena Gawlak oraz Alina Woźniak, poprowadzili warsztaty dla nauczycieli: „Uczeń z ADHD”.

We wtorek, 22 października, pedagog Beata Szydłowska spotkała się z nauczycielami bibliotekarzami, by porozmawiać na temat: „Uczeń z dysleksją w bibliotece”.

23 października, w środę, w godz. 8.00-16.00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu, zaprosiła wszystkich chętnych na Dzień otwarty poradni, w swojej siedzibie przy ulicy Mątewskiej 17 oraz w kruszwickiej filii przy ul. Rybackiej 20. Odbyły się
konsultacje indywidualne ze specjalistami, badania przesiewowe mowy, wzroku i słuchu oraz spotkania z doradcą zawodowym. Dyżur pełnili psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz logopedzi. Odpowiadali na pytania związane nie tylko z problemem dysleksji. Z bogatej oferty skorzystali nie tylko rodzice i dzieci, ale także nauczyciele.

24 października, pedagog Beata Szydłowska oraz nauczyciel bibliotekarz Magdalena Jaskulska-Hamadi, w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej, prowadziły spotkanie z nauczycielami: „Porozmawiajmy o dysleksji”. Nauczyciele wzięli również udział w teście kontrolnym, by sprawdzić i zweryfikować swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej dysleksji. Wszyscy uczestnicy przeszli test z wynikiem pozytywnym. W nagrodę otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki ufundowane przez dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, Ewę Pronobis-Sosnowską.

 

25 października, przy współpracy z kierownikiem Filii dla Ludzi Niepełnosprawnych
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Ireną Hanowską, Grażyna Wróblewska (PBW Filia Inowrocław) oraz Beata Szydłowska (PPP w Inowrocławiu)
zorganizowały spotkanie w formie warsztatów literacko-plastycznych pod hasłem „Urodziny Kubusia Puchatka”. Spotkanie było okazją do przeprowadzenia konkursu literackiego ze znajomości książki Alana Alexandra Milne. W zmaganiach wzięły udział dzieci ze Świetlic Środowiskowych z Latkowa i Kruszy Podlotowej. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów.

Końcowym akcentem był finał konkursu powiatowego dla szkół ponadgimnazjalnych na prezentację multimedialną: Mój autorytet z dysleksją – dlaczego? Konkurs zorganizowały Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wspólnie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – Filią w Inowrocławiu, pod Honorowym Patronatem Starosty Inowrocławskiego.

Uroczystość wręczenia nagród rozpoczęła się w samo południe, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Na uroczystość przybyli zaproszeni uczestnicy i laureaci konkursu wraz z opiekunami merytorycznymi. Ze strony organizatorów obecne były: gospodyni uroczystości, dyrektor poradni Krystyna Pęczkowska oraz kierownik biblioteki Anna Wójcik. Gościem specjalnym była, reprezentująca Starostę Inowrocławskiego, wicestarosta – Mirosława Kucol.

Jury najwyżej oceniło prezentacje wykonane przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu i I nagrodę przyznało Jakubowi Koszowskiemu, II – Oliwii Gierczak i III – Filipowi Stachowiakowi. Wyróżnienia I stopnia otrzymali: Iwona Pawlak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Gen. Sikorskiego oraz Katarzyna Grosmann i Karolina Zachwieja (uczennice III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu). Jury postanowiło też przyznać wyróżnienia II stopnia. Otrzymali je: Sylwia Kontowicz i Eliza Napierała (obie z ZSP nr 5) oraz Natalia Szczepankiewicz z II LO. Ponadto Sylwia Kontowicz otrzymała z rąk pedagog Beaty Szydłowskiej dodatkową nagrodę za wyjątkowo oryginalną prezentację i niezwykle empatyczne spojrzenie na problemy osób z dysleksją. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.
Nagrody uczestnikom konkursu uroczyście wręczyła Wicestarosta Mirosława Kucol, w asyście dyrektora poradni, Krystyny Pęczkowskiej.

Również nauczyciele, opiekunowie merytoryczni, otrzymali z rąk wicestarosty w podziękowaniu, pamiątkowe dyplomy oraz książki. W gronie odbiorców podziękowań znalazły się: Iwona Górska i Aleksandra Łukaszewska (III LO); Agnieszka Kubiak i Marzena Pęczkowska (II LO); Lidia Poczta (ZSP nr 1); Dorota Słowikowska (ZSP nr 3); Aleksandra Sałaj (ZSP nr 4) oraz Mariusz Wojciński (ŚHP).

W podsumowaniu konkursu jego koordynatorki: Beata Szydłowska (PPP) oraz Magdalena Jaskulska-Hamadi (PBW) przypomniały jego cele organizacyjne, a także cele obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Podkreśliły wysoki poziom zgłoszonych prezentacji, dziękując wszystkim uczestnikom za udział i gratulując zwycięzcom. Po uroczystości wręczenia nagród na wszystkich gości czekał słodki poczęstunek. Nagrody w konkursie ufundowało Starostwo Inowrocławskie oraz sponsorzy, którym organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania.

Dodaj komentarz