Miasto wygrało w sądzie ws. placu Klasztornego

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wczoraj wyrok, w którym oddalił skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia dot.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. placu Klasztornego. To kolejne orzeczenie sądu w tej sprawie potwierdzające fakt, że Miasto działa zgodnie z prawem.

Przypomnijmy, że wojewoda zaskarżył uchwałę nr V/40/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na czterech terenach w rejonach ul. Gen.Władysława Sikorskiego, placu Klasztornego, al. Niepodległości i ul. Lipowej.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę wojewody, ponieważ w uchwale nie stwierdzono żadnych istotnych błędów. Wojewoda postanowił zaskarżyć to orzeczenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

– Wojewoda po raz kolejny przegrał w sądzie administracyjnym. Przykro nam jednak, że prowadzone przez wojewodę działania narażają nas na dodatkowe koszty oraz angażują zupełnie niepotrzebnie pracowników Urzędu Wojewódzkiego, jak i naszych, odciągając ich od innych, ważnych dla mieszkańców spraw – mówi prezydent Ryszard Brejza.

Naczelny Sąd Administracyjny w całej rozciągłości uznał argumenty Miasta. Stwierdził, że uchwała została podjęta prawidłowo, a w konsekwencji wszystkie rozwiązania przyjmowane na tym terenie są w pełni zgodne z prawem.

Dodaj komentarz