Konkurs fotograficzny „Konfrontacje”

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zaprasza osoby dorosłe do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Konfrontacje”, inspirowanym dorobkiem Stanisława Droszcza, fotografa, dokumentującego życie codzienne miasta oraz jego ważne wydarzenia.

Celem konkursu jest przypomnienie postaci dokumentalisty, przedstawienie miejsc i obiektów uwiecznionych przez Stanisława Droszcza
z I poł. XX wieku, ich zestawienie i porównanie ze współczesnym krajobrazem Inowrocławia.

Jeden uczestnik może dostarczyć osobiście lub nadesłać na płycie CD lub DVD na adres organizatora maksymalnie do 2 fotografii do 27 sierpnia br. włącznie (decyduje data stempla pocztowego). Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG i mieć nie mniej niż 12 mln pixeli.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zdjęcia inspirowanego pocztówkami Stanisława Droszcza (ich wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu), tj. autorskiego ujęcia, współczesnego widoku.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Ich prace wraz z innymi, wyłonionymi przez jury, zostaną zaprezentowane we wrześniu na wystawie plenerowej w inowrocławskich Solankach.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 52 356-77-01 lub pisząc na adres e-mail: regionalna@bmino.pl. Regulamin konkursu dostępny na stronie biblioteki www.jan kasprowicz.bmino.pl.

Dodaj komentarz