Inowrocławskie szkoły w rankingu „Perspektyw”

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował dzisiaj, 10 stycznia, coroczny ranking najlepszych liceów i techników w Polsce. Jakie są najlepsze licea w kraju i w naszym regionie? Z całą pewnością uczniowie tych placówek oświatowych doskonale zdają maturę, osiągają także znaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

LICEA
Najlepiej wypadło I LO im. Jana Kasprowicza – 174 miejsce w kraju (6. w województwie), II LO – 262 miejsce w kraju (12. w województwie), III LO – 930 miejsce w kraju (40. w województwie).

TECHNIKA
Najlepiej wypadło Technikum w ZSP nr 1 im. Jana Pawła II – 181 miejsce w kraju (9. w województwie), Technikum w ZSP nr 4 – 472 miejsce w kraju (30. w województwie).

1 miejsce w Polsce w rankingu liceów zajęło XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie, natomiast w rankingu techników – Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie.

Dodaj komentarz