Inowrocławskie przedszkole ma najlepszego dyrektora w Polsce

Podczas V Kongresu Edukacja i Rozwój odbyła się uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu Super Dyrektor Szkoły, Super Dyrektor Przedszkola. Zaszczytny tytuł Super Dyrektora Przedszkola przyznano Jolancie Mrówczyńskiej – dyrektorowi Przedszkola nr 14 “Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu.

Pani dyrektor potrafiła stworzyć warunki zachęcające do aktywnego uczestnictwa wszystkich zaangażowanych w edukację w kompleksie kilku placówek przedszkolnych i nie obawiała się podzielenia odpowiedzialnością i procesem zarządzania – mówiła dr hab. Małgorzata Żytko, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli UW, wręczając statuetkę Super Dyrektora Przedszkola.

Celem konkursu było wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów, będących  liderami w swoim środowisku, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.

Tytuł Super Dyrektora to prestiżowa nagroda przyznawana na podstawie szeregu kryteriów obejmujących różne aspekty zarządzania oświatą, takie jak: wspieranie rozwoju uczniów, współpraca z rodzicami, wpływ na środowisko lokalne, wsparcie kariery współpracowników.

Konkurs organizowany jest przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. pod honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodaj komentarz