Głosujemy w drugiej edycji budżetu obywatelskiego

Od dziś można głosować na jeden z 28 zgłoszonych przez mieszkańców projektów w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Dominują propozycje dotyczące rekreacji i sportu.

– Druga edycja budżetu, w którym o podziale środków decydują inowrocławianie, wchodzi w decydującą fazę. To mieszkańcy wiedzą, jakie są najpilniejsze potrzeby ich osiedla i to oni teraz mogą postanowić, co jest ważniejsze. Już dziś dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie projektów, w poszukiwanie rozwiązań. To dzięki Wam Inowrocław staje się lepszym, jeszcze bardziej przyjaznym miastem – mówi prezydent Ryszard  Brejza.

Głosować można do 30 września w dwojaki sposób – internetowo (www.bo.inowroclaw.pl) albo poprzez wrzucanie głosów do urny. Głosujący musi mieć ukończonych 16 lat. Aby oddać głos za pośrednictwem papierowej karty do głosowania należy wziąć leżący obok stanowiska do głosowania druk (należy zwrócić uwagę na podział na osiedla), wypełnić czytelnie oraz wrzucić do urny wyborczej w punkcie głosowania, znajdującym się w ratuszowym Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli przy ul. Roosevelta w godzinach pracy Urzędu Miasta.

W ratuszu, przy stanowisku do głosowania za pośrednictwem papierowej karty, jest także wystawiony komputer, z którego można głosować internetowo.

Każdy mieszkaniec może głosować wyłącznie raz i to na wyłącznie na jeden projekt ze swojego osiedla. W drugiej edycji Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego do rozdysponowania jest 720 tysięcy złotych.

W przypadku pytań dotyczących głosowania prosimy o kontakt do pracowników Urzędu Miasta Inowrocławia: tel. 52-35-55-235, bo@inowroclaw.pl.

Liczba projektów na osiedlach
Uzdrowiskowe – 10
Stare Miasto – 6
Solno – 4
Piastowskie – 3
Mątwy – 3
Szymborze – 2

Do tej pory zrealizowano 5 z 11 projektów z I edycji Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego: przy stawku w Solankach postawiono kaczkomat, w Szymborzu zorganizowano festyn integracyjny dla mieszkańców, odbyła się impreza Chopin w Solankach,  zamontowano ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci w celu poprawy komfortu życia na os. Uzdrowiskowym, powstało oświetlenie odcinka ulicy Przybyszewskiego (na dziś zaplanowano odbiór inwestycji).

W trakcie realizacji są kolejne projekty: kompleks boisk sportowych na Osiedlu Piastowskim, siłownia terenowa na Osiedlu Uzdrowiskowym, teren rekreacyjny przy ul. Dyngusowej. 21 września rozpocznie się kurs samoobrony dla pań z Osiedla Uzdrowiskowego. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy SP nr 16.

Dodaj komentarz