Elektroniczne wnioski o wydanie Karty Inowrocławianina

Do tej pory wnioski o wydanie bezpłatnej Karty Inowrocławianina można było składać tradycyjnie. Od dziś wnioski te będą przyjmowane w formie elektronicznej.

Ci mieszkańcy, którzy jeszcze nie mają Karty Inowrocławianina będą mieli możliwość złożyć wniosek o jej wydanie tradycyjnie lub elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Inowrocławia na platformie ePUAP, z której korzystanie jest bezpłatne. Usługa ta jest dostępna dla osób, które posiadają konto na portalu ePUAP oraz profil zaufany lub certyfikowany podpis elektroniczny, które służą do podpisywania wniosków na tej platformie.

– Projekt Karty Inowrocławianina, kierujemy do mieszkańców Inowrocławia i chcemy aby był dla nich łatwo dostępny. Mam nadzieję, że możliwość elektronicznego złożenia wniosku będzie ułatwieniem dla inowrocławian i ze zniżek będzie cieszyć się jeszcze więcej mieszkańców naszego miasta – mówi prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną do wniosku załącza się skan dowodu osobistego oraz skan pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni rok rozliczeniowy (z pieczęcią wpływu do urzędu skarbowego lub dla osób składających zeznanie w formie elektronicznej, skan Urzędowego Poświadczenia Odbioru tzw. UPO).

Przypomnijmy, że wniosek można złożyć również drogą tradycyjną w Urzędzie Miasta Inowrocławia, siedzibie InLOT, obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji, siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu.

Listę partnerów i wysokość zniżek w poszczególnych punktach można sprawdzić na stronie internetowej www.inowroclaw.pl w zakładce „Karta Inowrocławianina”.

Dodaj komentarz