Dwoje uczniów z Budowlanki ze stypendiami

Dwoje uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu: Wiktor Wiechecki oraz Sylwia Matuszak, zostało uhonorowanych stypendiami dla uczniów szkół zawodowych „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”.

Są to stypendia ufundowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych wg obowiązujących kryteriów.

Spośród wszystkich 622 stypendystów, uczeń „Budowlanki” Wiktor Wiechecki uzyskał najwyższą ilość punktów rankingowych i tym samym został najlepszym stypendystą z zasadniczych szkół zawodowych województwa kujawsko-pomorskiego ww. projektu. Przypomnijmy, że Wiktor jest uczniem klasy II szkoły branżowej I stopnia (dawniej ZSZ) i w lutym br uzyskał tytuł Mistrza Polski XLVII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w kwalifikacji B.07 – Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych, pokonując tym samym aż 2500 uczniów szkół budowlanych.

Warto przypomnieć, ze w zeszłym roku Wiktor po raz pierwszy wziął udział w Turnieju Budowlanym i od razu wywalczył drugie miejsce w Polsce w kwalifikacji B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Dzięki niemu i jeszcze dwóm laureatom „Budowlanka” z Inowrocławia wywalczyła tytuł Najlepszej Szkoły Turnieju spośród 70 szkół budowlanych w Polsce.

Sylwia natomiast jest uczennicą klasy II technikum i kształci się w zawodzie technik geodeta. Osiąga wysokie wyniki z przedmiotów zawodowych, dlatego że przyszły zawód jest też jej pasją i sposobem na samorealizację. Zależy jej na tym, aby być jak najlepszą specjalistką w wybranej przez siebie dziedzinie. Wykazuje ogromne zaangażowanie w rozwijanie swoich umiejętności oraz wiadomości. Jest też osobą otwartą na innych ludzi i ich potrzeby, czym zjednuje sobie sympatię osób w swoim otoczeniu, bo nie samą nauką człowiek żyje. Słowem jest to osoba, która potrafi połączyć te dwa obszary aktywności.

 Bardzo dobre przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu, indywidualne podejście i zaangażowanie ułatwiają zdobywanie sukcesów młodym ludziom. Wsparcie finansowe jest nagrodą za ciężką pracę, jaką jest nauka oraz wpiera  dalszy rozwój przynosząc radość, satysfakcję.

Dodaj komentarz