Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania przyznane

Zakończony został tegoroczny program likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji, czyli „kopciuchów piecowych”. W tym roku na te dotacje przeznaczono 250 000 zł z budżetu miasta.

Do chwili obecnej podpisano 43 umowy na udzielenie dotacji na łączną kwotę 200.406,00 zł, w tym 36 umów na zmianę systemu ogrzewania na gazowe, 4 umowy na ogrzewanie elektryczne oraz 3 umowy na podłączenie do ZEC-u. W ramach podpisanych umów zlikwidowano łącznie 62 źródła ciepła, w tym 29 kotłów węglowych oraz 33 piece kaflowe.

– Tak jak wcześniej obiecywałem, łącznie przekazujemy w tym roku aż 250 tys. zł dofinansowania na wymianę systemu ogrzewania, tj. o 300% więcej niż w poprzednim roku. Cieszę się, że mieszkańcy Inowrocławia skorzystali z możliwości pozyskania dotacji – mówi Ryszard Brejza.

Aktualnie rozpatrywanych jest 10 wniosków, na łączną kwotę dotacji przewidywaną w granicach 50.000,00 zł. Kolejna możliwość skorzystania z dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania dostępna będzie w przyszłym roku, w ramach dofinansowania dla inwestycji zrealizowanych w  2019 r.

Dodaj komentarz