Dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania

W związku z licznie zadawanymi przez mieszkańców pytaniami, przypominamy, że trwa nabór do programu rządowego „Czyste Powietrze”. Obok dofinansowania z budżetu Miasta to kolejna możliwość otrzymania wsparcia finansowego na wymianę źródeł ogrzewania.

Z finansowego wsparcia w ramach programu „Czyste Powietrze” można skorzystać w formie dotacji lub pożyczki. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych. Dotację z programu można uzyskać m.in. na ocieplenie domu, na wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Pomoc finansową w formie dotacji można uzyskać od 30% do nawet 90% kosztów kwalifikowanych. Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Mieszkańcy Inowrocławia ubiegający się o wsparcie finansowe z programu rządowego, wypełniony wniosek powinni złożyć w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy ul. Fredry 8 (dane kontaktowe: tel. (56) 621-23-00, e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl).

Szczegóły można znaleźć na stronie ministerstwa pod adresem: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze oraz na stronie WFOŚiGW w Toruniu: www.wfosigw.torun.pl.

 

– Inowrocławianie chętnie dbają o czyste powietrze i jest to dla nich szansa na zmianę źródła ogrzewania na bardziej przyjazne dla środowiska – mówi prezydent Ryszard Brejza – mam nadzieję, że przekazywana przez nas informacja pomoże zainteresowanym – dodaje.

Przypomnijmy, że w tym roku Miasto podniosło ponad 3-krotnie kwotę w budżecie na wsparcie dla mieszkańców likwidujących „kopciuchy węglowe” do 250 tys. zł. Korzyści z tej decyzji widać od razu. Zlikwidowano bowiem 31 kotłów węglowych oraz 46 pieców kaflowych.

O zainteresowaniu zmianą źródeł ogrzewania świadczy fakt, że w tym roku podpisano łącznie 53 umowy, w tym 46 na zmianę systemu ogrzewania na gazowe, 4 – na ogrzewanie elektryczne oraz 3 – na podłączenie do ZEC-u. Wymiana ogrzewania miała miejsce w 14 domach jednorodzinnych i 39 lokalach mieszkalnych.

Szczegóły na temat wsparcia dla mieszkańców z miejskiego budżetu można znaleźć na stronie www.inowroclaw.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – Dotacja na zmianę systemu ogrzewania: http://www.inowroclaw.pl/strona-1110 udzielenie_dotacji_celowej_ze_srodkow.html

Dodaj komentarz