Czad i Ogień – konkurs

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz Starosta Inowrocławski ogłaszają konkurs „Czad i Ogień – obudź czujność!”.

Celem jest wzmocnienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstawania pożarów oraz zatruć czadem – tlenkiem węgla, w budynkach mieszkalnych.

Główne nagrody – kompaktowy czujnik tlenku węgla dla ośmiu zwycięzców. Termin nadsyłania zgłoszeń do 26 lutego. Rozstrzygnięcie nastąpi 28 lutego, losowanie nagród o godz. 13 w siedzibie straży pożarnej w Inowrocławiu.
Pytania konkursowe:

1. Czy tlenek węgla można rozpoznać po zapachu lub kolorze?
2. Kto ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych?

Zgłoszenia z poprawnymi odpowiedziami należy nadsyłać pocztą lub doręczać osobiście do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 133, 88-100 Inowrocław. Doręczenie osobiste przez całą dobę dyżurnemu stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.
Dodaj komentarz