CIECH zwiększa moce produkcyjne

Zakończył się pierwszy etap rozbudowy mocy produkcyjnych zakładów sodowych w Inowrocławiu, określany mianem projektu SODA +200. Całkowicie oddano do użytku inwestycję intensyfikacji produkcji soli suchej w zakładach w podinowrocławskim Janikowie.

Unowocześnianie zakładów produkcyjnych to jeden z podstawowych filarów rozwoju Grupy CIECH. Najważniejszym projektem, określanym mianem SODA +200 jest rozbudowa mocy produkcyjnych zakładu sodowego w Inowrocławiu z obecnych 600 do 800 tysięcy ton rocznie. Ukończony pierwszy etap inwestycji powoduje wzrost mocy zakładu o 60 tysięcy ton produktów rocznie.
Inwestycje realizowane w ramach projektu SODA +200 przyczyniają się do udoskonalenia operacyjnego procesu produkcji, wpłyną także na znaczący wzrost generowanych zysków. Całkowita wartość programu SODA +200 wynosi około 265 mln złotych.

– Od początku mojej misji w CIECH jestem przekonany, że należy inwestować w nowe moce zakładów produkcyjnych. Jest to nasza mocna strona, mamy duży potencjał rozwojowy i dzięki temu możemy być bardziej konkurencyjni na rynkach globalnych. Zwiększanie produkcji i sprzedaży sody jest odpowiedzią na sygnały płynące z rynku i stanowi ważny element naszej strategii biznesowej – mówi Dariusz Krawczyk, prezes zarządu CIECH SA.

Równolegle w sąsiednim zakładzie w Janikowie zakończyła się inwestycja mająca na celu intensyfikację produkcji soli suchej. W jej wyniku produkcja tego asortymentu wzrasta z obecnego 1 tysiąca ton do 1,7 tysiąca ton produktu dziennie. Jest ona odpowiedzią na odnotowywane zapotrzebowanie rynkowe, w jej efekcie zakład w Janikowie będzie przerabiał całość produkowanej soli mokrej na wysokogatunkową sól suchą. Całkowita wartość inwestycji to ponad 77 mln złotych.

– Ciech Soda Polska, z zakładami zlokalizowanymi w Inowrocławiu i Janikowie, to jedna z najważniejszych spółek produkcyjnych na Kujawach. Zatrudniamy łącznie około tysiąca pracowników i współpracujemy z ponad sześćdziesięcioma lokalnymi podmiotami. Podjęte działania inwestycyjne ugruntowują naszą pozycję czołowego gracza na rynku produktów sodowych w Europie – dodaje Jarosław Czerwiński, prezes zarządu Ciech Soda Polska.

Dodaj komentarz