CIECH Soda Polska zorganizowała konferencję poświęconą bezpieczeństwu pracy

fot. nadesłane

14 września 2017 roku CIECH Soda Polska zorganizowała w Inowrocławiu konferencję poświęconą bezpieczeństwu pracy pod hasłem – „Budując bezpieczeństwo, produkuj bezpiecznie”. W ramach obrad konferencyjnych omówione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem w branży produkcyjnej i budowlanej.

Celem wydarzenia była przede wszystkim poprawa stanu BHP w firmach współpracujących z CIECH Soda Polska. Na konferencji wystąpili m.in. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Doskonalenie poziomu bezpieczeństwa produkcji to jeden z priorytetów systemu zarządzania w Grupie CIECH. Podstawowym celem zorganizowanej przez CIECH Soda Polska konferencji było stworzenie wspólnej płaszczyzny do wymiany dobrych praktyk z zakresu profilaktyki, prewencji, edukacji i prawa w zakresie BHP z wykonawcami zewnętrznymi Spółkami oraz przedstawicielami instytucji państwowych. Wydarzenie było również doskonałą okazją do przyjrzenia się rozwiązaniom systemowym i indywidualnym dotyczącym poprawy bezpieczeństwa pracy.

– Jako jedna z największych firm w regionie, czujemy się odpowiedzialni za wdrażanie najwyższych standardów we wszystkich obszarach naszej działalności – również w zakresie BHP. Dlatego staramy się nieustannie podnosić poziom kultury bezpieczeństwa w naszych zakładach – m.in. dzięki inwestycjom, szkoleniom czy inicjowaniu podobnych wydarzeń jak dzisiejsze, stwarzających okazję do wymiany doświadczeń z zakresu BHP z naszymi partnerami. Wierzymy, że wnioski z dzisiejszego spotkania pozwolą nam udoskonalić poziom bezpieczeństwa pracy w CIECH Soda Polska i firmach z nami współpracujących – mówi Zbigniew Paszkowicz, Prezes Zarządu CIECH Soda Polska.

Podczas konferencji wystąpili m.in. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Mikołaj Kulczyk z Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy przedstawił zgromadzonym wymagania Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/We dotyczącej urządzeń transportu bliskiego. Mirosław Trojanowski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zaprezentował uczestnikom konferencji najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy w obszarze produkcji i budownictwa oraz przybliżył zagadnienie odpowiedzialności osób kierujących pracownikami. Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Daria Kwiatkowska-Giza oraz Łukasz Poniatowski przedstawili z kolei wybrane aspekty prawa budowlanego (uzyskiwanie pozwolenia na budowę, dokonywanie zgłoszeń, formalności przy „modernizacji budynków”, prawa i obowiązki uczestników prawa budowlanego, zmianę sposobu użytkowania oraz utrzymanie obiektów budowlanych).

W drugiej części konferencji głos zabrali wykonawcy CIECH Soda Polska S.A. – przedstawiciele firm budowlanych: Sirius Polska Sp. z o.o., Yara Environmental Technologies Gmbh oraz Erbud SA, a także firm serwisujących: Alstal Serwis Sp. z o.o., P.P.H. Montostal i Remsod Sp. z o.o.
Prelegenci omówili m.in. profil działalności swoich firm, standardy bezpiecznej pracy obowiązujące w spółkach, minimalne wymagania z zakresu bezpieczeństwa, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc pracę na każdym stanowisku oraz procedury zapobiegające wypadkom przy pracy oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Dodaj komentarz