Category - Polityka

Polityka

Wojewoda o suszy w naszym regionie

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zwołał nadzwyczajne spotkanie Zespołu ds. Wsi i Rolnictwa w związku występującymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego...