Będzie współpraca WSG z przedszkolem „Pod Tęczą”

fot. nadesłane

Współpraca się opłaca. Takie hasło przyświeca Wydziałowi Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu oraz Przedszkolu Niepublicznemu  „Pod Tęczą”.

Obie placówki w dniu dzisiejszym sfinalizowały umowę o współpracy. Złoży się na nią m.in. wzajemne wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy realizacji projektów edukacyjnych czy transfer wiedzy i doświadczeń. WSG Inowrocław, które prowadzi kształcenie na kierunku „Pedagogika” korzystać będzie z zasobów kadrowych placówki oraz posiłkować będzie się jej doświadczeniem przy tworzeniu programów studiów. Zarówno uczelnia, jak i przedszkole planują również udział we wspólnych wydarzeniach, takich jak Festiwal Nauki czy Dzień Europy, a także wzajemną promocję.

Dodaj komentarz