Dzień Medyka. Co będzie się działo?

Tegoroczny Dzień Medyka pod hasłem „Do Medyka po wiedzę i bezpieczeństwo” organizowany we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu odbędzie się w czwartek 1 lutego 2018 r., w siedzibie Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 53, w godzinach od 800 do 1300.

Ideą Dnia Medyka jest podniesienie świadomości  społecznej  w zakresie bezpieczeństwa  zdrowotnego poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych, edukację i profilaktykę zdrowia, zapobieganie chorobom, wczesne diagnozowanie. Podczas spotkania będzie możliwość wzięcia udziału w licznych warsztatach organizowanych na terenie szkoły. Zajęcia te pozwolą na zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczających  poza działania ściśle medyczne i odnoszące się do kształtowania postaw w dbałości o zdrowie.

Równolegle z akcją prowadzoną w szkole, na terenie Inowrocławia młodzież „Medyka” wraz z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego będą zatrzymanym kierowcom udzielali informacji związanych z zasadami niesienia  pierwszej pomocy. Rozdawane będą niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pakiety ochrony osobistej – maseczka do sztucznej wentylacji, rękawiczki.

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest liderem w edukowaniu społeczności lokalnej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa zdrowia. To już kolejna tego rodzaju akcja skierowana do szerokiego odbiorcy.

Dodaj komentarz