300 zł dla każdego ucznia. Wkrótce będzie można składać wnioski

Ponad 77 mln zł trafi do rodzin z Kujaw i Pomorza. To za sprawą rządowego programu „Dobry Start”, w ramach którego każdy uczeń co roku będzie otrzymywał po 300 zł. W 2018 r. na ten cel w całej Polsce rząd przeznaczy 1,4 mld zł. Wczoraj w Bydgoszczy założenia programu przedstawili minister Marcin Zieleniecki, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i kurator oświaty Marek Gralik.

Program „Dobry Start” jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Ma on na celu wsparcie w obszarze edukacyjnym, czyli pomoc rodzinom w takim newralgicznym momencie, jakim jest rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Chodzi o wsparcie kształcenia – o coś, co w przyszłości poprzez zdobywanie wiedzy i kwalifikacji ma doprowadzić do poprawy jakości życia młodych Polaków – mówił podczas briefingu prasowego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki.

W sumie w 2018 r. wsparcie trafi do 4,6 mln uczniów w całej Polsce, z czego do 256 785 – w województwie kujawsko-pomorskim.

Jak zaznaczył wojewoda,  jest to kolejny element polityki rodzinnej, uwzględniającej rodzinę jako priorytet i podstawę rozwoju społeczeństwa. Poinformował też o uruchomieniu bezpłatnej infolinii (800 200 660 – czynna jest w dni robocze, w godz. 10.00-12.00, do 31 sierpnia br), gdzie rodzice będą mogli uzyskać wszelkie informacje, w tym jak składać wnioski i kto się na te świadczenia kwalifikuje.

Wsparcie z programu „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kurator oświaty Marek Gralik podkreślał, że kuratorium podjęło szereg działań, aby powiadomić wszystkich zainteresowanych o możliwościach skorzystania z programu „Dobry start”. W związku z uruchomieniem programu na głównej stronie internetowej kuratorium będzie utworzona specjalna zakładka, na której będą zawarte wszelkie niezbędne informacje. Ulotki z ministerstwa trafiły do szkół i będą rozdawane zarówno nauczycielom, jak i rodzicom. Dodatkowo, w każdej szkole, w okresie wakacyjnym będzie wywieszony plakat, tak żeby był czytelny od zewnątrz szkoły dla każdego przechodzącego obok budynku. Kurator oświaty zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż program dotyczy tylko uczniów i nie obejmuje dzieci chodzących do zerówki.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Co istotne, ze środków rządowych pokryte zostaną także koszty obsługi programu. W województwie kujawsko-pomorskim będzie to ok. 2,5 mln zł.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Dodaj komentarz